God alene, best sammen

Nettservice er en del av entreprenørsatsingen til Ringerikskraft, som består av selskapene Nettservice Drammen, Nettservice Hadeland, Nettservice Ringerike og Nettservice Datadrift. Sammen jobber vi for å være en ledende leverandør av elentreprenørtjenester til rett tid, med riktig kvalitet og pris - og selvfølgelig uten personskader. Vi tilbyr tradisjonelle elnettjenester, veilystjenester, salg, montasje og drift av elbilladere, drift av datasentre og satser samtidig stort på byggestrøm og alt av midlertidig strøm til både små og store prosjekter.

NETTSERVICE DRAMMEN

Nettservice Drammen AS har vært en del av Ringerikskraftkonsernet siden mai 2016. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet samt utleie av midlertidige strømanlegg. 

NETTSERVICE DATADRIFT

Nettservice Datadrift ble etablert i 2018 og tilbyr etablering og drift av datasentre i Ringerike, men også nasjonalt i samarbeid med våre partnere. Vi skreddersyr våre tjenester etter kundens ønsker og behov. Våre ansatte har høy kompetanse innenfor datasenterdrift, og tjenestene leveres med gode sikkerhetsløsninger.

NETTSERVICE HADELAND

Nettservice Hadeland AS ble etablert i 2002. Siden 2013 er vi en del av Ringerikskraftkonsernet, som eier 70% av selskapet. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet samt utleie av midlertidige strømanlegg. 

NETTSERVICE RINGERIKE

Nettservice Ringerike ble etablert som en del av konsernet i 2003. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet, utleie av midlertidige strømanlegg samt utbygging, drift og vedlikehold av belysning og elektro i tilknytning til veianlegg, installasjon av elbilladere og datasenterdrift.