God alene, best sammen

Nettservice er en del av entreprenørsatsingen til Ringerikskraft, som består av selskapene Nettservice Drammen, Nettservice Hadeland og Nettservice Ringerike. Sammen jobber vi for å være en ledende leverandør av elentreprenørtjenester på Østlandet, og vårt mål er å alltid levere tjenestene våre til rett tid, med riktig kvalitet og pris - og selvfølgelig uten personskader.

NETTSERVICE DRAMMEN

Nettservice Drammen AS har vært en del av Ringerikskraftkonsernet siden mai 2016. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet samt utleie av midlertidige strømanlegg. 

NETTSERVICE HADELAND

Nettservice Hadeland AS ble etablert i 2002. Siden 2013 er vi en del av Ringerikskraftkonsernet, som eier 70% av selskapet. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet samt utleie av midlertidige strømanlegg. 

NETTSERVICE RINGERIKE

Nettservice Ringerike ble etablert som en del av konsernet i 2003. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet, utleie av midlertidige strømanlegg samt utbygging, drift og vedlikehold av belysning og elektro i tilknytning til veianlegg, installasjon av elbilladere og datasenterdrift.