Vi trenger en HR- og HMS-koordinator

Er du vår nye kollega i Nettservice Drammen? Vi er nå på jakt etter noen som kan holde oversikt og struktur på vårt viktige arbeid med HMS og kvalitet, samtidig som du tar ansvar for HR relaterte oppgaver.

Vi søker deg som liker å ha kontakt med mennesker, kan veilede på en god måte og har evnen til å se helhet. Du er en pådriver som liker å involvere andre, og som tar initiativ når det dukker opp utfordringer.  
Som HR- og HMS-koordinator hos oss vil du samarbeide tett med ledergruppen. Du vil ivareta prosesser knyttet til nye kollegaer og personaladministrasjon, samt være en veileder for ledere og ansatte i personalspørsmål. I tillegg blir du en del av et felles fagteam i Ringerikskraft-konsernetog samarbeide og koordinere oppgaver med kvalitetsleder og HR-rådgiver.  Du vil jobbe tett sammen med ledere i selskapet for å sikre gjennomføring av det daglige arbeidet innen HR, HMS og kvalitet.  

«God alene, best sammen» er vårt motto. Åpen, pålitelig, lydhør og fleksibel er verdiene vi jobber etter hver dag, og dette brukes aktivt i teambygging og beslutningssituasjoner.  

Du vil vær ansatt og ha ditt arbeidssted i Lier der Nettservice Drammen er lokalisert.

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Prosesser innen rekruttering, on- og offboarding samt oppfølging av disse 
 • Personaladministrasjon 
 • Superbruker i system for HR støtte, sikre opplæring til ledere 
 • Støtte ledere i personalprosesser og utvikling av organisasjonen  
 • Koordinere og implementere ledelsessystemer, samt være nøkkelperson for opplæring. 
 • Bistå ledere i systematisk HMS-arbeid 
 • Bidra i avviksbehandling og implementering av tiltak 
 • Støtte i utarbeidelser av kvalitetsplaner, HMS-planer, risikotiltak og handlingsplaner  
 • Grunnlag for klima- og miljørapport for Miljøfyrtårn 
 • Oppfølging ved revisjoner 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Strukturert og nøyaktig  
 • Pådriver og gjennomfører  
 • Naturlig relasjonsbygger med gode samarbeidsevner  
 • Gode kommunikasjonsevner  
 • Ansvars- og sikkerhetsbevisst  

KVALIFIKASJONER:

 • Relevant utdanning eller erfaring fra tilsvarende arbeid, gjerne innen entreprenørbransjen og konsern 
 • Utdanning kan kompenseres med relevant erfaring 
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne og kan gjøre seg forstått på engelsk 
 • Personlig egnethet vektlegges 

NETTSERVICE TILBYR:

 • En spennende arbeidsplass med gode kollegaer 
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og velferdsordninger 

ER DETTE NOE FOR DEG?

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 24. januar 2021

Ønsker du å høre mer om stillingen er du velkommen å ta kontakt med:
Rune Akselsen, daglig leder i Nettservice Drammen på 902 33 854
Jane Fjeld Melhus, HR-rådgiver i Ringerikskraft på 918 83 640

HVEM ER VI?

Nettservice er en entreprenør innenfor elnett som leverer elentreprenørtjenester i innlandet og Viken. Vi er i dag 3 ulike Nettservice-selskaper som alle er en del av entreprenørsatsingen til Ringerikskraft.
Nettservice Drammen er lokalisert i Lier. Selskapet har i overkant av 40 ansatte og omsetter for ca. NOK 85 mill. pr år.
Nettservice Hadeland er lokalisert på Roa, og har avdelingskontor på Maura, Oslo og Grålum. Selskapet har rundt 70 ansatte og omsetter for ca. NOK 160 mill. pr år.
Nettservice Ringerike er lokalisert i Hønefoss. Selskapet har rundt 70 ansatte og omsetter for ca. NOK 150 mill. pr år.

Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet og utleie av midlertidige strømanlegg. Vi driver også med drift og vedlikehold av belysning og elektro i tilknytning til veianlegg. Hos oss har vi ansatte med ulik erfaringsbakgrunn og ulike utdannelser. Vår målsetning er å være en av regionens mest spennende arbeidsplasser og en ledende leverandør av elentreprenørtjenester i innlandet og Viken. 

Ringerikskraft er et energikonsern med 400 ansatte i sine 20 hel- og deleide selskap. Konsernet har hovedkontor på Hønefoss i Ringerike kommune, og hovedmarkedsområde på Østlandet.