Våre tjenester

Bla deg gjennom våre hovedområder og tjenester. Ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg med det du lurer på.

Byggestrøm

Vi kan levere komplette byggestrømsanlegg til alle typer bygg/anleggsprosjekter. Har du behov for hovedsentral med måler, leverer vi denne til avtalt tid og faste priser. Vi leverer også komplette provisoriske strømanlegg, inkludert hovedsentral m/måler og spredenett med ønsket antall undersentraler og kapasitet.

I driftsperioden er det også mulighet for å skrive en driftsavtale, hvor vi står for drift og evt. overvåkning av provstrømanlegget for hele bygg/anleggsperioden.

Les mer om hva vi tilbyr innenfor byggestrøm

Elbillading

Med Kople, som er en del av Nettservice, får du et skreddersydd ladesystem som sørger for at elbilen tar deg dit du vil akkurat når du trenger det. Kople er med deg på hele reisen fra planlegging av et ladeanlegg til montasje, drift og support. 

Les med om hva Kople tilbyr

Belysning

Våre kunder er private veilyseiere, entreprenører og utbyggere, konsulenter, industribedrifter og offentlige virksomheter som kommuner og Statens vegvesen. Vi kan også være forvalter av gatelys med tilhørende vakt- og beredskapsavtaler. Løsningene blir skreddersydd etter kundens behov. Vi leverer produktene og tjenestene våre til rett tid med riktig kvalitet, pris og selvfølgelig uten personskader. Vi tilbyr:

  • Prosjektering
  • Bygging 
  • Drift og vedlikehold
  • Beredskap

Kontakt oss

Elnett

Vårt hovedmarked er Østlandet, med prosjektgjennomføring i hele Norge. Målsetningen vår er å levere produkter og tjenester til rett tid med riktig kvalitet, pris og selvfølgelig uten personskader. Vi tilbyr:

  • Ut- og innkobling (klikk for å bestille)
  • Prosjektering
  • Utbygging
  • Vedlikehold
  • Beredskap

Leder for sikkerhet (LFS)

Trenger du en LFS (leder for sikkerhet) til arbeidet ditt på eller i nærheten av høyspenningsanleggarbeid? Våre ledere for sikkerhet har gode rutiner og god opplæring for å sikre elsikkerheten for dere. Vi kan være deres LFS ved arbeid i nettet til Hafslund, Glitre og NorgesNett.

Send din forespørsel til post@nettservice.no, og ikke nøl med å ta kontakt hvis du har noen spørsmål rundt LFS.

God alene, best sammen

Nettservice er en del av entreprenørsatsingen til Ringerikskraft, som består av selskapene Nettservice Drammen, Nettservice Hadeland, Nettservice Ringerike og Nettservice Datadrift. Sammen jobber vi for å være en ledende leverandør av elentreprenørtjenester til rett tid, med riktig kvalitet og pris - og selvfølgelig uten personskader. Vi tilbyr tradisjonelle elnettjenester, veilystjenester, salg, montasje og drift av elbilladere, drift av datasentre og satser samtidig stort på byggestrøm og alt av midlertidig strøm til både små og store prosjekter.

NETTSERVICE DRAMMEN

Nettservice Drammen AS har vært en del av Ringerikskraftkonsernet siden mai 2016. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet samt utleie av midlertidige strømanlegg. 

NETTSERVICE HADELAND

Nettservice Hadeland AS ble etablert i 2002. Siden 2013 er vi en del av Ringerikskraftkonsernet, som eier 70% av selskapet. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet samt utleie av midlertidige strømanlegg. 

NETTSERVICE RINGERIKE

Nettservice Ringerike ble etablert som en del av konsernet i 2003. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet, utleie av midlertidige strømanlegg samt utbygging, drift og vedlikehold av belysning og elektro i tilknytning til veianlegg, installasjon av elbilladere og datasenterdrift.