Byggestrøm

Vi kan levere komplette byggestrømsanlegg til alle typer bygg/anleggsprosjekter. Har du behov for hovedsentral med måler, leverer vi denne til avtalt tid og faste priser. Vi leverer også komplette provisoriske strømanlegg, inkludert hovedsentral m/måler og spredenett med ønsket antall undersentraler og kapasitet.

I driftsperioden er det også mulighet for å skrive en driftsavtale, hvor vi står for drift og evt. overvåkning av provstrømanlegget for hele bygg/anleggsperioden.

Les mer om hva vi tilbyr innenfor byggestrøm

Elbillading

Nettservice installerer elbilladere for både privatpersoner, borettslag, sameier og bedrifter. Kraftriket, som er strømselskapet til eieren vår Ringerikskraft, selger ulike type laderstasjoner inkludert installasjon fra oss i Nettservice. Er du interessert i en lader, kan du legge inn en bestilling hos dem.

Har du spørsmål om installasjon eller større anbudsprosjekter? Ta kontakt med Andreas Belgumsom er prosjektleder for elbillading.

 Se ladestasjoner

Belysning

Våre kunder er private veilyseiere, entreprenører og utbyggere, konsulenter, industribedrifter og offentlige virksomheter som kommuner og Statens vegvesen. Vi kan også være forvalter av gatelys med tilhørende vakt- og beredskapsavtaler. Løsningene blir skreddersydd etter kundens behov. Vi leverer produktene og tjenestene våre til rett tid med riktig kvalitet, pris og selvfølgelig uten personskader. Vi tilbyr:

 • Prosjektering
 • Bygging 
 • Drift og vedlikehold
 • Beredskap

Kontakt oss

Datadrift

Nettservice Datadrift tilbyr etablering og drift av datasentre i Ringerike, men også nasjonalt i samarbeid med våre partnere. Vi skreddersyr våre tjenester etter kundens ønsker og behov. Våre ansatte har høy kompetanse innenfor datasenterdrift, og tjenestene leveres med gode sikkerhetsløsninger.

Follum:
 • bistått utbygger med etablering
 • drift av datasenteret
Hensmoen:
 • tilbyr lokale med komplette løsninger for etablering og drift av datasenter
 • vi tilbyr leie av plass for containere og racks
 • driftsavtale 24/7
 • vi bistår med nett- og kraftavtaler
 • skreddersydde løsninger tilpasset kundens behov

Elnett

Vårt hovedmarked er Østlandet, med prosjektgjennomføring i hele Norge. Målsetningen vår er å levere produkter og tjenester til rett tid med riktig kvalitet, pris og selvfølgelig uten personskader. Vi tilbyr:

 • Ut- og innkobling (klikk for å bestille)
 • Prosjektering
 • Utbygging
 • Vedlikehold
 • Beredskap

Leder for sikkerhet (LFS)

Trenger du en LFS (leder for sikkerhet) til arbeidet ditt på eller i nærheten av høyspenningsanleggarbeid? Våre ledere for sikkerhet har gode rutiner og god opplæring for å sikre elsikkerheten for dere. Vi kan være deres LFS ved arbeid i nettet til Hafslund, Glitre og NorgesNett.

Send din forespørsel til post@nettservice.no, og ikke nøl med å ta kontakt hvis du har noen spørsmål rundt LFS.

God alene, best sammen

Nettservice er en del av entreprenørsatsingen til Ringerikskraft, som består av selskapene Nettservice Drammen, Nettservice Hadeland og Nettservice Ringerike. Sammen jobber vi for å være en ledende leverandør av elentreprenørtjenester på Østlandet, og vårt mål er å alltid levere tjenestene våre til rett tid, med riktig kvalitet og pris - og selvfølgelig uten personskader.

NETTSERVICE DRAMMEN

Nettservice Drammen AS har vært en del av Ringerikskraftkonsernet siden mai 2016. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet samt utleie av midlertidige strømanlegg. 

NETTSERVICE HADELAND

Nettservice Hadeland AS ble etablert i 2002. Siden 2013 er vi en del av Ringerikskraftkonsernet, som eier 70% av selskapet. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet samt utleie av midlertidige strømanlegg. 

NETTSERVICE RINGERIKE

Nettservice Ringerike ble etablert som en del av konsernet i 2003. Vi leverer våre tjenester til nettselskaper, kommuner og privatkunder. Vi tilbyr utbygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet, utleie av midlertidige strømanlegg samt utbygging, drift og vedlikehold av belysning og elektro i tilknytning til veianlegg, installasjon av elbilladere og datasenterdrift.

Kontakt oss i dag

Våre medarbeidere står klare for å hjelpe deg. Vet du ikke hvem du skal kontakte, send en epost til post@nettservice.no eller ring oss på 32 15 90 00, så hjelper vi deg videre.

Joar Taraldsten Brunes
Avdelingsleder elbil
Roger W. Hansen
Avdelingsleder elnett
Trond Ausland
Avdelingsleder belysning
Erland Tomtsveen
Prosjektleder elnett
Anders Granheim
Daglig leder
Per Vold
Prosjektleder belysning
Knut Berglind
Prosjektleder elnett
Knut Skollerud
Daglig leder
Roy Vidar Hermansen
Prosjektleder elnett
Laila Kolvik
Kontorleder
Liv Bråthen
Dokumentasjonsleder
Vidar Langseth
Prosjektleder elnett
Jan Arvid Nilsen
Prosjektleder Elnett
Bjørn Christian Carlsen
Prosjektleder byggestrøm og elnett
Tommy Dahl
Prosjektleder elnett
Geir Gudbrandsen
Prosjektleder elnett
Kurt Nilsen
Prosjektleder elnett
Rune Akselsen
Daglig leder
Ida Arnesen Gulbrandsen
Konst. daglig leder Ringerikskraft Entreprenør
Marius Jokerud
Prosjektleder/montør belysning
Jarle Byberg
Prosjektleder
Andreas Belgum
Prosjektleder
Kjetil Gaustadnes
Prosjektleder elnett
Jørgen Dahl
Prosjektleder elnett
Knut Eraker Hole
Prosjektleder elnett
Robin Solberg
Saksbehandler H1
Yngve Thoresen
Forretningsutvikler Ringerikskraft Entreprenør
Leona Folde
Prosjektsektretær byggestrøm
Magnus Langslet
Prosjektleder byggeplasstrøm
Vidar Woldengen
Prosjektleder elnett
Bjørn Vidar Pettersen
Prosjektleder elnett
Lasse Ruste
Prosjektleder elnett